Pediatrik Beyin Cerrahisi

Pediyatrik beyin cerrahisi oldukça geniş spektrumda değerlendirilmesi gereken başlı başına bir branştır.

Kafa travmaları, doğumsal anomaliler (meningosel, chiari sendromu), omurga bozukluklari (skolyoz, kifoz), çocukluk çağı beyin tümörleri, prematüriteye bağlı kanamalar (germinal matrix kanamaları), beyinde su toplaması (hidrosefali), kafa sekil bozuklukları (kraniosinisitozlar), kafatası çevre ölçüm bozukluklari (mikrosefali, makrosefali) düşünüldüğünde, tanı ve tedavi yöntemleri erişkinden bir hayli farklılıklar içerir.

Hidrosefali

Beynimizi kabaca etli bölüm (parankim) ve içerisi su dolu havuz (ventriküller) olarak 2 parçaya ayırabiliriz. Beyin içerisindeki havuz beyin omurilik sıvısı ile doludur. Erişkin ve çocukta belirli oranlarla günlük olarak yosuna benzer bir doku (koroid pleksus) tarafından salgılanan bu sıvı, belli bölgelerde emilerek havuzun taşması önlenir. Bir havuzun musluğunu çok açarsak, ya da giderini tıkarsak havuz taşacaktır. Oysa ki beynimiz kafatası denilen bir kutunun içerisinde hapis durumundadır. Yeni doğan bir bebekte kafatası üzerinde genellikle 18 aya kadar kapanmayan bıngıldak isimli (fontanel) yapılar beyin geliştikçe baş çevresinin de büyümesini sağlarlar. Bebekte havuzun musluğunun çok açılması yani suyun yapımının artması (koroid plexus tümörleri), suyun giderinin tıkanması (beyincik sarkması= chiari, aquaduct stenozu) ya da geri emilimin yetersiz olması yani giderin kısmen tıkanması (intraventriküler kanamalar) sonucunda, havuz genişler, içerisindeki suyun basıncı artar ve beynin etli kısmı incelir. Bebeklerde baş çevresi çok artar (makrosefali) ve büyük kafalı, başıni zor ya da hıç tutamayan bir çocuk klinikte karşımıza çıkacaktır. Büyük çocuk ve erişkinde ise bıngıldaklar kapalı ve baş nihayi boyutunda olduğu için büyüyemez ve beynin etli bölümü ileri derecede incelir (kortikal atrofi) ve beyin içi basınç artışı ile hastanın ölümüne yol açabilecek onemli kafa içi basınc karşımıza çıkar