ÖDÜLLER

1. Türk Nöroşirürji Derneği “Yıldız Yalçınlar Bilimsel Araştırma Ödülü 2007”. Tun K, Savas A, Sargon M F, Solaroglu I, Kanpolat Y. “Histopathological and Electron Microscopic Examination of the Stereotactic Pulsed Radiofreqency (RF) and Radiofreqency Thermocoagulation Lesions in Rat Brain,” Neurological Research 28(8), 841- 844 (2006) isimli araştırma ile,

 

2. Türk Nöroşirürji Derneği “Prof. Dr. Mahir Tevruz Bilimsel Araştırma Ödülü 2009” Tun K, Kaptanoglu E, Cemil B, Karahan ST, Esmer AF, Elhan A. “A neurosurgical view of anatomical evaluation of anterior C1-C2 for safer transoral odontoidectomy,” European Spine Journal 17(6), 853–856 (2008) isimli araştırma ile,

 

3. Türk Nöroşirürji Derneği “Dr. Yıldız Yalçınlar Bilimsel Araştırma Ödülü 2009” Tun K, Cemil B, Gurcay AG, Kaptanoglu E,  Sargon MF, Tekdemir I, Comert A, Kanpolat Y. “Ultrastructural evaluation of pulsed radiofrequency and conventional radiofrequency lesions in rat sciatic nevre” Surgical Neurology 72(5), 496–500 (2009)  isimli araştırma ile,

 

4.2010  yılı  Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjiyen Teşvik Ödülü 2. lik ödülü”; Tun K, Kaptanoğlu E, Cemil B, Yörübulu M, Karahan ST, Tekdemir I., Anatomical study of axis for odontoid screw thickness, length, and angle. European Spine Journal 18(2), 271-275 (2009) isimli çalışma ile

  

5. TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği “2001 Seyahat ve Eğitim Bursu Ödülü”. ”Servikal Bölgede Multisegment Oblik Korpektomi Operasyonu” isimli çalışma