BİLİMSEL YAYINLAR

Science Citation Index (SCI) , SCI Expanded, (Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts&Humanities Citation Index (AHCI ) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahil)

 

1. Temiz C, Tun K, Ugur HC, Dempsey RJ, Egemen N. “L-Arginin in focal cerebral ischemia,” Neurological Research, 25(5), 465–470 (2003).

 

2. Tun K, Savas A, Sargon MF, Solaroglu I, Kanpolat Y. “Histopathological and Electron Microscopic Examination of the Stereotactic Pulsed Radiofreqency (RF) and Radiofreqency Thermocoagulation Lesions in Rat Brain,Neurological Research 28(8), 841- 844 (2006).

 

3. Turkoglu OF, Eroglu H, Okutan O, Tun MK, Bodur E, Sargon MF, Oner L, Beskonaklı E. “A Comparative Study for the Evaluation of Brain Edema: Magnesium Sulphate v.s Dexamethasone Sodium Phosphate,” J Clin Neuroscience 15(1),60–65 (2008).

 

4. Tun K, Kaptanoglu E, Cemil B, Karahan T, Esmer AF, Elhan A. “A Neurosurgical View of Anatomical evaluation of Anterior C1-C2 for Safer Transoral Odontoidectomy,” European Spine Journal 17(6), 853-856 (2008).

 

5. Tun K, Kaptanoglu E, Cemil B, Yorubulut M, Karahan ST, Tekdemir I. “Anatomical Study of axis for odontoid screw thickness, length, and angle,” European Spine Journal 18(2), 271–275 (2009).

 

6. Tun K, Cemil B, Gurcay AG, Kaptanoglu E, Sargon MF, Tekdemir I, Comert A, Kanpolat Y. “Ultrastructural Evaluation Of Pulsed Radiofrequency and Conventional Radiofrequency Lesions In Rat Sciatic Nevre,” Surgical Neurology 72(5), 496–500 (2009).

 

7. Cemil B, Tun K, Kaptanoglu E, Cevirgen B, Gurcay A, Kaymaz F, Tekdemir I. “The Effect of Mitomycin C as Fibrosis Preventive Agent during Craniectomies,” British J of Neurosurgery 23(3), 304-308 (2009).

 

8. Tun K, Cemil B, Altın L, Karahan ST, Kaptanoglu E. “The importance of the proximity of vertebral artery to odontoid process during anterior odontoid approaches,” J Clin Neuroscience 16(10), 1325–1327 (2009).

 

9. Cemil B, Tun K, Kaptanoglu E, Kaymaz F, Cevirgen B, Comert A, Tekdemir I. “Use of pimecrolimus to prevent epidural fibrosis in a postlaminectomy rat model” J Neurosurg Spine 11(6), 758–763 (2009).

 

10. Kaptanoglu E, Cemil B, Gurcay AG, Tun K, Cevirgen B. Morphometric characteristics of the inner and outer diameter of lumbar pedicles on computed tomography. Neurol Neurochir Pol 43(6), 533–537 (2009).

 

(Doçentlik Sonrası Yayınlar)

 

11. Cemil B, Topuz K, Demircan MN, Kurt G, Tun K, Kutlay M, Ipcioglu O, Kucukodaci Z. Curcumin improves early functional results after experimental spinal cord injury. Acta Neurochir (Wien) 152(9), 1583 -1590 ( 2010).

 

12. Cemil B, Kurt G, Erdoğan B, Doğulu F, Tun K, Kirar F, Celtikci E, Ceviker N. Does the Third Cervical Vertebra Need to be Rimmed for Odontoid Screwing? A Hypothetical Study of Anatomic landmarks. J Neurol Surg A Cen Eur Neurosurg 73(3), 142-146(2012).

 

13. Tun K, Cemil B, Gokce EC. Morphometric characteristics C1-C2 vertebrae to perform anterior transarticular crossing screw fixation. Turk Neurosurg. 2016 Nov 21. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.18971-16.1. [Epub ahead of print].

 

2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar

 

1. Savaş A, Erdem A, Tun K, KanpolatFatal toxic effect of bleomycin on brain tissue after intracystic chemotherapy for a craniopharyngioma: case report” . Neurosurgery, 46(1),213–216 (2000).

 

2. Bagdatoglu C, Tun K, Caglar S, Savas A, Erden E, Arasil E, Kanpolat Y. “Malignant melanoma multiple intracranial metastasis associated with congenital giant melanocytic nevus”. Acta Neurochir (Wien),143(12),1301–1302 (2001).

 

3 .Silav G, Tun K, Dolgun H, Unlu A, Selcuki M. “The spontaneous umbilical perforation of the distal end of ventriculoperitoneal shunt”. Neurochirurgie, 48(2-3),128–130 (2002).

 

4. Erdem A, Tun K, Ugur HC, Erekul S. “Infratemporal and intraorbital metastasis of the glioblastoma multiforme. A case report,” Neurochirurgie, 50(2–3),101–104 (2004).

 

5. Beskonaklı E, Solaroglu I, Tun K, Albayrak A. “Primary intracranial hydatid cyst in the interpedincular cistern,” Acta Neurochir (Wien),147(7),781–783 (2005).

 

6. Turkoglu OF, Solaroglu I, Tun K, Beskonaklı E, Taksın Y. “Secondary infection of intracranial hydatid cyst with Clostridium ramosum,” Childs Nerv Syst 21(11), 1004–1007 (2005)

 

7. Tun K, Kaptanoglu E, Turkoglu OF, Celikmez RC, Beskonaklı E. “Intracranial sewing needle: a case report,” J Clin Neurosci 13(8), 855- 856 (2006).

 

8. Kaptanoglu E, Tun K, Celikmez RC, Taskin Y, Ozen O. “Spinal Drop Metastasis Of Choroid Plexus Papilloma,” J Clin Neuroscience 14(4), 381–383 (2007).

 

9. Bademci G, Tun K, Erden E, Evliyaoglu C, Unlu A. “Late dissemination of ependimoma: case report,” Neurocirugia 18(4), 333–336 (2007).

 

10. Tun K, Gurcan O, Celikmez RC, Kaptanoglu E. “Idiopathic bilateral trigeminal neuralgia treated by bilateral microvascular decompression,” Turkish Neurosurgery 17(4), 298–300 (2007).

 

11. Ensari S, Kaptanoglu E, Tun K, Gun T, Beskonaklı E, Celikkanat S, Dere H, Cekirge S. “Venous Outflow of the brain after bilateral complete jugular ligation,” Turkish Neurosurgery 18(1), 56–60 (2008).

 

12. Tun K, Kaptanoglu E, Celikmez RC, Gurcan O, Turkoglu OF, Kutluay L. “Meningeal extramedullary haematopoiesis mimicking subdural hematoma,” J Clin Neuroscience 15(2), 208–210 (2008).

 

13. Tun K, Celikmez RC, Okutan O, Gurcan O, Beskonakli E. “Dermoid tumour of the lateral wall of the cavernous sinus: a case report,” J Clin Neuroscience 15(7), 820-823 (2008).

 

14. Tun K, Ozen O, Kaptanoglu E, Gurcan O, Beskonaklı E, Celasun B. “Primary Intracranial Low-Grade Fibromyxoid Sarcoma (Evans Tumor),” J Clin Neuroscience 15 (11), 1298-1301 (2008).

 

15. Cemil B, Tun K, Gurcay AG, Uygur A., Kaptanoglu E.Cranial epidural hydatid cysts: Clinical report and review of the literature,” Acta Neurochirurgica 151(6), 659-662 (2009).

 

16. Cemil B, Tun K, Guvenc Y, Ocakcioglu A, Ozen O. “Extraventricular Neurocytoma: report of a case,” Polish Journal of Neurology and Neurosurgery 43(2), 191–194 (2009).

 

17. Cemil B, Tun K, Polat O, Ozen O, Kaptanoglu E. “Glioblastoma multiforme mimicking arteriovenous malformation” Turk Neurosurg 19(4),433–436 (2009).

 

18. Cemil B, Tun K, Yiğenoğlu O, Kaptanoğlu E “Attempted suicide with screw penetration into the cranium”. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 15(6),624–627 (2009).

 

(Doçentlik Sonrası Yayınlar)

 

19. Turkoglu OF, Ozdol C, Gurcan O, Gurcay AG, Tun K, Cemil B. Huge intradiploic epidermoidcyst. Neurol Neurochir Pol 44(2), 204–207 (2010).

 

20. Hasturk A, Tun K, Guvenc Y, Kaptanoglu E. Cranial ossifying fibroma causing visual disorder. J Craniofac Surg. 21(3), 768 -770 (2010).

 

21. Tun K, Bulut T. Triple orbital metastases from prostate cancer. Neurol Neurochir Pol. 50(5), 392-394 (2016).

 

4. Institute for Scientific Information (ISI) tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi ,teknik notlar , editöre mektuplar ve benzeri yazılar

 

1. Kaptanoglu E, Gurcan O, Tun K, Beskonakli E. “Split cervical spinal cord assocciated with agenesis of first cervical vertebrae,” World Spine Journal 2(1), 32–33, (2007).

 

2. Tun K, Cemil B, Ocakcıoglu A, Goker T, Gokce EC, Caylak B. A case of cavernoma of the cavernous sinus. Chirurgia 24(6), 361- 363 (2011).

 

7. Yukarıda belirtilmeyen diğer yurtiçi veya yurtdışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan tam metinli makaleler (derleme dahil)

 

1. Temiz C, Tun K, Attar A, Bağdatoğlu C, Egemen N. “Tavşanda deneysel modifiye transorbital orta serebral arter oklüzyon modeli,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 52(2), 93–95 (1999).

 

2. Tun K, Temiz C, Attar A, Silav G, Egemen N, Willke A, Baskan S. “Nöroşirürji yoğun bakımında nozokomiyal infeksiyonlar,” Hastane İnfeksiyonları Dergisi 3(1),51–54 (1999).

 

3. Egemen N, Attar A, Temiz C, Tun K. “Ekstrakranial karotid arter arterosklerotik hastalığında mikroendarterektomi operasyonu,” Türk Nöroşirürji Dergisi 10(1),1–5 (2000).

 

4. Bozdoğan N, Erden E, Atasoy P, Tun K, Savaş A. “Glial tümörlerde proliferasyon markerlerinin prognostik önemi,” Türk Nöroşirürji Dergisi 10(1), 11- 15 (2000).

 

5. Silav G, Uğur HÇ, Tun K, Attar A, Egemen N. “Kafa travmalarının sistemik etkileri,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53(4), 293–297 (2000).

 

6. Tun K, Ünlü A, Silav G, Bademci G, Arasıl E. “Transsfenoidal cerrahi’nin önemli bir komplikasyonu; Rinore,” Türk Nöroşirürji Dergisi 10(3), 206–210 (2000).

 

7. Tun K, Silav G, Uğur HÇ, Ünlü A. “Serebral metabolizma,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54 (1), 51–57 (2001).

 

8. Bağdatoğlu C, Uğur HÇ, Çolpan E, Tun K, Erdoğan A, Akbulut H. “ Flow cytometry in gliomatosis cerebri,” Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2(2), 239- 243 (2001).9

 

9. Çağlar Ş, Tun K, Uğur HÇ, Aydın V, Aydın Z, Yılmaz E, Egemen N, Arasıl E. “Surgical management in craniofaringioma,” Journal of Neurological Science (Turkish) 18(2), 15 (2001).

 

10. Uğur HÇ, Attar A, Silav G, Tun K, Bağdatoğlu C, Egemen N. “Travmatik kord’un fizyopatalojisi ve farmakolojisi,” Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3, 328–333 (2001).

 

11. Egemen N, Tun K. “Ekstrakranial- intrakranial by-pass uygulama alanları ve cerrahi tekniği,” Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2(16), 156–162 (2006).

 

( Doçentlik Sonrası )

 

12. Tun K, Cemil B, Göker T, Eylen O, Korkmaz M, Kaptanoğlu E.Uzak Lateral Disk Hernilerinde Ekstraforaminal Yaklaşım”, Türk Nöroşirürji Dergisi 20(3), 111-116,(2010).

 

13. Göker T, Dalgıç A, Gürcan O, Gürçay AG, Tun K. “Nüks lomber disk hernilerinde tedavi yaklaşımları”, Yeni Tıp Dergisi 30(2),105-108, (2013)

 

8. Yukarıda belirtilmeyen diğer yurtiçi veya yurtdışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar,editöre mektuplar ve benzeri yazılar

 

1. Temiz C, Tun K, Ünlü A, Taşçıoğlu AO. “Carotid endarterectomy in patients with incidental intracranial aneurysms,” Turkish Neurosurgery 10 (1–2),48–53(2000).

 

2. Silav G, Tun K, Dolgun H, Ünlü A, Attar A, Egemen N. “Tıkayıcı serebrovasküler hastalıkta ekstrakranial- intrakranial bypass,” Türk Nöroloji Dergisi 36(4), 35–42 (2000).

 

3. Ünlü A, Uğur HÇ, Arslan M, Tun K, Egemen N. “A case of ophthalmic aneursym caused by gunshot injury,” Journal of Ankara Medical School 23 (3), 247–249 (2001).

 

4. Karataş A, Çolpan E, Tun K, Çağlar Ş. “Bir pediatrik spontan spinal epidural hematom olgusu,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54(4), 387–392 (2001).

 

5. Ünlü A, Çolpan ME, Tun K, Arasıl E. The Mc Cune- Albright: A case with giant mucocele,” Turkish Neurosurgery 13, 57–60 (2003).

 

6. Aydın Z, Tun K, Karataş A, Kahillioğulları G, Ünlü A, Erden E, Arasıl E. “Turcot Sendromu: Olgu Sunumu,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 56(2), 135- 140 (2003).

 

7. Okutan O, Tun K, Solaroglu I, Beskonaklı E. “Peristent primitive trigeminal artery associated with anterior choroidal artery aneurysm: A case illustration,” Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases 9(3), 93–99 (2003).

 

8. Tun K, Okutan O, Kaptanoglu E, Gök B, Solaroglu I, Beskonaklı E. “Inverted hypertrophy of occipital condyles associated with atlantooccipital fusion and basilar invagination: a case report,” Neuroanatomy 3, 43–45 (2004).

 

9. Tun K, Türkoğlu ÖF, Okutan Ö, Yeşilkılıç Ş, Beşkonaklı E, Özen Ö. “Eosinophilic granuloma in the young adult patient: A case report,” Journal of Neurological Science (Turkish) 22(4), 309–313 (2005).

 

10. Hatipoglu GH, Yavuz E, Cılız D, Tun K, Han O. “Teratoma of the spinal cord: A case report,” The Journal of Turkish Spinal Surgery 16(2), 1–4 (2005).

 

11. Tun K, Turkoglu OF, Okutan O, Celikmez RC, Beskonakli E. “Foot drop as a result of bilateral parasagittal meningioma: a case report,” Turkish Neurosurgery 16(2), 94- 96 (2006).

 

12. Kapucu MR, Tun K, Erdoğan B. “Trigonosefali Tedavisinde Cerrahi Teknik: 11 Olgunun Değerlendirilmesi,” Türk Plastik, Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 15(1), 17–23 (2007).

 

13. Cemil B, Tun K, Gürçay AG, Polat O, Kaptanoğlu E. “Ventrikülo-Atrial Şant Malpozisyonu: Olgu sununmu,” Türk Nöroşirürji Dergisi 18(2), 151–154 (2008).

 

(Doçentlik Sonrası)

 

14. Hasturk AE, Eylen O, Goker T, Tun K, Kaptanoglu E. “Multiple Localization of Intracranial Cyst Hydatid in an Adult Patient: Case Report,” Eur J Surg Sci 1, 35-38 (2010).

 

15. Hastürk AE, Güvenç Y, Tun K, Kaptanoğlu E. “Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Olgu sunumu ile değerlendirilmesi,” Türk Nöroşirürji Dergisi 20(2), 80–83 (2010).

 

16. Tun K, Cemil B, Göker T, Sav A, Yavuz M. Primary intradural extramedullary lumbal spinal tuberculoma” Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018) . [Epub ahead of print]